Επιτροπές Τμήματος

epitropes

Θεσμοθετημένες Επιτροπές που λειτουργούν στο Τμήμα 

Για την υποστήριξη των διαφόρων δραστηριοτήτων του Τμήματος, λειτουργούν οι παρακάτω θεσμοθετημένες επιτροπές που συγκροτούνται με πρωτοβουλία του Προέδρου του Τμήματος ή αποφάσεις θεσμικών οργάνων.

Με την απόφαση Συνέλευσης 6/18-1-22 συγκροτούνται επιτροπές με την εξής σύνθεση:

Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος σπουδών και κανόνων δήλωσης μαθημάτων ανά εξάμηνο:

1. Πυργιώτη Ελευθερία, Αναπληρώτρια Πρόεδρος, (συντονίστρια)
2. Κούσουλας Νικόλαος, Δ/ντής Τομέα Σ&ΑΕ
3. Καλύβας Γρηγόριος, Δ/ντής Τομέα Η&Υ
4. Σγάρμπας Κυριάκος, Δ/ντής Τομέα Τ&ΤΠ
5. Τατάκης Εμμανουήλ, Δ/ντής Τομέα ΣΗΕ και
6. Τσεμπερλίδου Μελπομένη, ΕΔΙΠ

 
Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών:
1. Αντώνιος Αλεξανδρίδης (συντονιστής),
Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων:
1.Κούσουλας Νικόλαος (συντονιστής),
 

Επιτροπή Επικουρικού Έργου:
1. Τατάκης Εμμανουήλ (συντονιστής),
2. Μαρκάκης Μιχαήλ
3. Θεοδωρίδης Γεώργιος
4. Βοβός Παναγής και
5. Χριστογιάννη Ιωάννα

Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας:
1. Πυργιώτη Ελευθερία , Αναπληρώτρια Πρόεδρος, (συντονίστρια),
2. Βοβός Παναγής
3. Τσιπιανίτης Δημήτριος και 
4. Θωμόπουλος Γεώργιος

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης:
1. Λυμπερόπουλος Δημήτριος (συντονιστής),
2. Δενάζης Σπυρίδων,
3. Μπίρμπας Μιχαήλ και
4. Χριστογιάννη Ιωάννα

Επιτροπή Σύνταξης και Επιμέλειας του Οδηγού Σπουδών και της Ιστοσελίδας του Τμήματος

1. Αλεξανδρίδης Αντώνιος, Πρόεδρος Τμήματος, (συντονιστής)
 

Επιτροπή Κτιριακών Υποδομών:
1. Αλεξανδρίδης Αντώνιος, Πρόεδρος Τμήματος, (συντονιστής) και
2. Κωτσόπουλος Σταύρος

Επιτροπή Erasmus:
1. Λογοθέτης Μιχαήλ (συντονιστής)
2.Τσιπιανίτης Δημήτριος (αν. συντονιστής)

 

Επιτροπή εξωστρέφειας του Τμήματος και εύρεσης κεφαλαίων χρηματοδότησης:
1. Πρόεδρος του Τμήματος (συντονιστής)
2. Αντωνακόπουλος Θεόδωρος,
3. Σερπάνος Δημήτριος,
4. Δενάζης Σπυρίδων,
5. Μουστάκας Κωνσταντίνος και
6. Μπίρμπας Αλέξιος 

Συμβουλευτική Επιτροπή για Έκτακτες Καταστάσεις:
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος

Επιτροπή ωρολογίου προγράμματος και προγράμματος εξετάσεων:
1. Αλεξανδρίδης Αντώνιος, Πρόεδρος Τμήματος, (συντονιστής)
2. Δασκαλάκη Σοφία,
3. Παναγής Βοβός και 
5. Τσεμπερλίδου Μελπομένη

Επιτροπή Ηλεκτροτεχνείου :
1. Τατάκης Εμμανουήλ,
2. Πέτρου Κωνσταντίνος και 
3. Τσιπιανίτης Δημήτριος

Επιτροπές Οικονομικών και Παραλαβής Οικονομικού Έτους 2023 Τομέων του ΗΜ&ΤΥ

Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Επιτροπή Οικονομικών-Τακτικά μέλη
Εμμανουήλ Τατάκης , Ελευθερία ΠυργιώτηΓεώργιος Κωνσταντόπουλος 

Επιτροπή Οικονομικών-Αναπληρωματικά μέλη
Αντώνιος Αλεξανδρίδης, Παναγής Βοβός,  Επαμεινώνδας Μητρονίκας

Επιτροπή Παραλαβής-Τακτικά Μέλη
Αντώνιος Αλεξανδρίδης, Ελευθερία ΠυργιώτηΚωνσταντίνος Πέτρου

Επιτροπή Παραλαβής-Αναπληρωματικά Μέλη
Παπαδασκαλόπουλος ΔημήτρηςΓεώργιος ΚωνσταντόπουλοςΓεώργιος Καμπίτσης

Τομέας Συστημάτων & Αυτομάτου Ελέγχου
Επιτροπή Οικονομικών-Τακτικά μέλη
Χαράλαμπος ΜπεχλιούληςΔημοσθένης ΚαζάκοςΜιχαήλ Μαρκάκης

Επιτροπή Οικονομικών-Αναπληρωματικά μέλη
Αθανάσιος Σκόδρας, Μιχαήλ Τσιγγέλης, Δημήτριος Τσιπιανίτης

Επιτροπή Παραλαβής-Τακτικά Μέλη
Χαράλαμπος ΜπεχλιούληςΑθανάσιος Σκόδρας, Μιχαήλ Μαρκάκης

Επιτροπή Παραλαβής-Αναπληρωματικά Μέλη
Μιχαήλ Τσιγγέλης,, Δημοσθένης Καζάκος, Δημήτριος Τσιπιανίτης

Τομέας Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών
Επιτροπή Οικονομικών-Τακτικά μέλη
Βασίλειος Παλιουράς, Γρηγόριος ΚαλύβαςΙωάννης Κουρέτας

Επιτροπή Οικονομικών-Αναπληρωματικά μέλη
Μιχαήλ Μπίρμπας, Γεώργιος Θεοδωρίδης, Αλέξιος Μπίρμπας

Επιτροπή Παραλαβής-Τακτικά Μέλη
Βασίλειος Παλιουράς, Γρηγόριος ΚαλύβαςΙωάννης Κουρέτας

Επιτροπή Παραλαβής-Αναπληρωματικά Μέλη
Γεώργιος Θεοδωρίδης, Ιωάννης Γιαλελής, Παναγιώτης Ντίλιος

Τομέας Τηλεπικοινωνιών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας
Επιτροπή Οικονομικών-Τακτικά μέλη
Σπύρος Δενάζης, Κυριάκος Σγάρμπας, Θεόδωρος Αντωνακόπουλος

Επιτροπή Οικονομικών-Αναπληρωματικά μέλη
Μιχαήλ Λογοθέτης, Παύλος Πέππας, Βασίλειος Στυλιανάκης

Επιτροπή Παραλαβής-Τακτικά Μέλη
Μιχαήλ Λογοθέτης, Κωνσταντίνος Μουστάκας, Ευανθία Καραβατσέλου

Επιτροπή Παραλαβής-Αναπληρωματικά Μέλη
Κυριάκος Σγάρμπας, Σπύρος Δενάζης, Μανδέλος Γεώργιος

Εργαστήρια Τμήματος & ΚΥΠΕΣ, Ηλεκτροτεχνείο & Γραμματεία
Επιτροπή Οικονομικών-Τακτικά μέλη
Αντώνιος ΑλεξανδρίδηςΖωή Ντότσικα, Χαρίλαος Δρακονταειδής

Επιτροπή Οικονομικών-Αναπληρωματικά μέλη
Βασίλειος Παλιουράς, Ευγενία Μπάρκουλα, Γεώργιος Θωμόπουλος

Επιτροπή Παραλαβής-Τακτικά Μέλη
Παναγής Βοβός, Χαρίλαος Δρακονταειδής, Ζωή Ντότσικα

Επιτροπή Παραλαβής-Αναπληρωματικά Μέλη
Ευγενία Μπάρκουλα, Γεώργιος Θωμόπουλος, Δημήτριος Τσιπιανίτης

ΨΕΣΕ & Ηλεκτροτεχνείο
Επιτροπή Οικονομικών-Τακτικά μέλη
Αθανάσιος ΣκόδραςΖωή Ντότσικα, Χαρίλαος Δρακονταειδής

Επιτροπή Οικονομικών-Αναπληρωματικά μέλη
Βασίλειος Παλιουράς, Ευγενία Μπάρκουλα, Γεώργιος Θωμόπουλος

Επιτροπή Παραλαβής-Τακτικά Μέλη
Παναγής Βοβός, Χαρίλαος Δρακονταειδής, Ζωή Ντότσικα

Επιτροπή Παραλαβής-Αναπληρωματικά Μέλη
Ευγενία Μπάρκουλα, Γεώργιος Θωμόπουλος, Δημήτριος Τσιπιανίτης

Οικονομικός Υπεύθυνος του Τμήματος: Χαρίλαος Δρακονταειδής, μέλος ΕΤΕΠ