Επιτροπές Τμήματος

epitropes

Θεσμοθετημένες Επιτροπές που λειτουργούν στο Τμήμα 

Για την υποστήριξη των διαφόρων δραστηριοτήτων του Τμήματος, λειτουργούν οι παρακάτω θεσμοθετημένες επιτροπές που συγκροτούνται με πρωτοβουλία του Προέδρου του Τμήματος ή αποφάσεις θεσμικών οργάνων.

Με την απόφαση Συνέλευσης 6/18-1-22 συγκροτούνται επιτροπές με την εξής σύνθεση:

Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος σπουδών και κανόνων δήλωσης μαθημάτων ανά εξάμηνο:

1. Πυργιώτη Ελευθερία, Αναπληρώτρια Πρόεδρος, (συντονίστρια)
2. Κούσουλας Νικόλαος, Δ/ντής Τομέα Σ&ΑΕ
3. Καλύβας Γρηγόριος, Δ/ντής Τομέα Η&Υ
4. Σγάρμπας Κυριάκος, Δ/ντής Τομέα Τ&ΤΠ
5. Τατάκης Εμμανουήλ, Δ/ντής Τομέα ΣΗΕ και
6. Τσεμπερλίδου Μελπομένη, ΕΔΙΠ

 
Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών:
1. Αντώνιος Αλεξανδρίδης (συντονιστής),

Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων:

1.Κούσουλας Νικόλαος (συντονιστής),
 

Επιτροπή Επικουρικού Έργου:
1. Τατάκης Εμμανουήλ (συντονιστής),
2. Μαρκάκης Μιχαήλ
3. Θεοδωρίδης Γεώργιος
4. Βοβός Παναγής και
5. Χριστογιάννη Ιωάννα

Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας:
1. Πυργιώτη Ελευθερία , Αναπληρώτρια Πρόεδρος, (συντονίστρια),
2. Βοβός Παναγής
3. Τσιπιανίτης Δημήτριος και 
4. Θωμόπουλος Γεώργιος

Επιτροπές Πρακτικής Άσκησης

Επιτροπή Αξιολόγησης αιτήσεων:

Τακτικά Μέλη: 

1. Μιχάλης Μπίρμπας Αναπληρωτής καθηγητής – Πρόεδρος 

2. Γεώργιος Κωνσταντόπουλος Αναπληρωτής καθηγητής - Γραμματέας 

3. Ιωάννα Χριστογιάννη - Μέλος 

Αναπληρωματικά Μέλη: 

1. Μελπομένη Τσεμπερλίδου - Πρόεδρος 

2. Σπυρίδων Δενάζης - Γραμματέας 

3. Χαράλαμπος Μπεχλιούλης - Μέλος

Επιτροπή Σύνταξης και Επιμέλειας του Οδηγού Σπουδών και της Ιστοσελίδας του Τμήματος

1. Αλεξανδρίδης Αντώνιος, Πρόεδρος Τμήματος, (συντονιστής)
 

Επιτροπή Κτιριακών Υποδομών:
1. Αλεξανδρίδης Αντώνιος, Πρόεδρος Τμήματος, (συντονιστής) και
2. Κωτσόπουλος Σταύρος

Επιτροπή Erasmus:
1. Λογοθέτης Μιχαήλ (συντονιστής)
2.Τσιπιανίτης Δημήτριος (αν. συντονιστής)

 

Επιτροπή εξωστρέφειας του Τμήματος και εύρεσης κεφαλαίων χρηματοδότησης:
1. Πρόεδρος του Τμήματος (συντονιστής)
2. Αντωνακόπουλος Θεόδωρος,
3. Σερπάνος Δημήτριος,
4. Δενάζης Σπυρίδων,
5. Μουστάκας Κωνσταντίνος και
6. Μπίρμπας Αλέξιος 

Συμβουλευτική Επιτροπή για Έκτακτες Καταστάσεις:
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος

Επιτροπή ωρολογίου προγράμματος και προγράμματος εξετάσεων:
1. Αλεξανδρίδης Αντώνιος, Πρόεδρος Τμήματος, (συντονιστής)
2. Δασκαλάκη Σοφία,
3. Παναγής Βοβός και 
5. Τσεμπερλίδου Μελπομένη

Επιτροπή Ηλεκτροτεχνείου :
1. Τατάκης Εμμανουήλ,
2. Πέτρου Κωνσταντίνος και 
3. Τσιπιανίτης Δημήτριος

Επιτροπές Οικονομικών και Παραλαβής Οικονομικού Έτους 2023 Τομέων του ΗΜ&ΤΥ

Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Επιτροπή Οικονομικών-Τακτικά μέλη
Εμμανουήλ Τατάκης , Ελευθερία ΠυργιώτηΓεώργιος Κωνσταντόπουλος 

Επιτροπή Οικονομικών-Αναπληρωματικά μέλη
Αντώνιος Αλεξανδρίδης, Παναγής Βοβός,  Επαμεινώνδας Μητρονίκας

Επιτροπή Παραλαβής-Τακτικά Μέλη
Αντώνιος Αλεξανδρίδης, Ελευθερία ΠυργιώτηΚωνσταντίνος Πέτρου

Επιτροπή Παραλαβής-Αναπληρωματικά Μέλη
Παπαδασκαλόπουλος ΔημήτρηςΓεώργιος ΚωνσταντόπουλοςΓεώργιος Καμπίτσης

Τομέας Συστημάτων & Αυτομάτου Ελέγχου
Επιτροπή Οικονομικών-Τακτικά μέλη
Χαράλαμπος ΜπεχλιούληςΔημοσθένης ΚαζάκοςΜιχαήλ Μαρκάκης

Επιτροπή Οικονομικών-Αναπληρωματικά μέλη
Αθανάσιος Σκόδρας, Μιχαήλ Τσιγγέλης, Δημήτριος Τσιπιανίτης

Επιτροπή Παραλαβής-Τακτικά Μέλη
Χαράλαμπος ΜπεχλιούληςΑθανάσιος Σκόδρας, Μιχαήλ Μαρκάκης

Επιτροπή Παραλαβής-Αναπληρωματικά Μέλη
Μιχαήλ Τσιγγέλης,, Δημοσθένης Καζάκος, Δημήτριος Τσιπιανίτης

Τομέας Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών
Επιτροπή Οικονομικών-Τακτικά μέλη
Βασίλειος Παλιουράς, Γρηγόριος ΚαλύβαςΙωάννης Κουρέτας

Επιτροπή Οικονομικών-Αναπληρωματικά μέλη
Μιχαήλ Μπίρμπας, Γεώργιος Θεοδωρίδης, Αλέξιος Μπίρμπας

Επιτροπή Παραλαβής-Τακτικά Μέλη
Βασίλειος Παλιουράς, Γρηγόριος ΚαλύβαςΙωάννης Κουρέτας

Επιτροπή Παραλαβής-Αναπληρωματικά Μέλη
Γεώργιος Θεοδωρίδης, Ιωάννης Γιαλελής, Παναγιώτης Ντίλιος

Τομέας Τηλεπικοινωνιών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας
Επιτροπή Οικονομικών-Τακτικά μέλη
Σπύρος Δενάζης, Κυριάκος Σγάρμπας, Θεόδωρος Αντωνακόπουλος

Επιτροπή Οικονομικών-Αναπληρωματικά μέλη
Μιχαήλ Λογοθέτης, Παύλος Πέππας, Βασίλειος Στυλιανάκης

Επιτροπή Παραλαβής-Τακτικά Μέλη
Μιχαήλ Λογοθέτης, Κωνσταντίνος Μουστάκας, Ευανθία Καραβατσέλου

Επιτροπή Παραλαβής-Αναπληρωματικά Μέλη
Κυριάκος Σγάρμπας, Σπύρος Δενάζης, Μανδέλος Γεώργιος

Εργαστήρια Τμήματος & ΚΥΠΕΣ, Ηλεκτροτεχνείο & Γραμματεία
Επιτροπή Οικονομικών-Τακτικά μέλη
Αντώνιος ΑλεξανδρίδηςΖωή Ντότσικα, Χαρίλαος Δρακονταειδής

Επιτροπή Οικονομικών-Αναπληρωματικά μέλη
Βασίλειος Παλιουράς, Ευγενία Μπάρκουλα, Γεώργιος Θωμόπουλος

Επιτροπή Παραλαβής-Τακτικά Μέλη
Παναγής Βοβός, Χαρίλαος Δρακονταειδής, Ζωή Ντότσικα

Επιτροπή Παραλαβής-Αναπληρωματικά Μέλη
Ευγενία Μπάρκουλα, Γεώργιος Θωμόπουλος, Δημήτριος Τσιπιανίτης

ΨΕΣΕ & Ηλεκτροτεχνείο
Επιτροπή Οικονομικών-Τακτικά μέλη
Αθανάσιος ΣκόδραςΖωή Ντότσικα, Χαρίλαος Δρακονταειδής

Επιτροπή Οικονομικών-Αναπληρωματικά μέλη
Βασίλειος Παλιουράς, Ευγενία Μπάρκουλα, Γεώργιος Θωμόπουλος

Επιτροπή Παραλαβής-Τακτικά Μέλη
Παναγής Βοβός, Χαρίλαος Δρακονταειδής, Ζωή Ντότσικα

Επιτροπή Παραλαβής-Αναπληρωματικά Μέλη
Ευγενία Μπάρκουλα, Γεώργιος Θωμόπουλος, Δημήτριος Τσιπιανίτης

Οικονομικός Υπεύθυνος του Τμήματος: Χαρίλαος Δρακονταειδής, μέλος ΕΤΕΠ

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr