Εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης THMTY 2022-2023

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιλέχθηκαν να κάνουν Πρακτική Άσκηση το Α.Ε. 2022-2023 και δεν θα πάνε τελικά, να στείλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία την Υπεύθυνη δήλωση Παραίτησης που υπάρχει στην παρακάτω διεύθυνση

http://www.ece.upatras.gr/index.php/el/undergraduate/practise-menu.html

προκειμένου να επιλεγούν οι επιλαχόντες.

Επίσης οι επιλεγέντες φοιτητές που επιθυμούν να συνεχίσουν τη διαδικασία, θα πρέπει να υποβάλουν όλα τα έντυπα που απαιτούνται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης το συντομότερο δυνατό, ανεξάρτητα από το πότε θα ξεκινήσουν την Πρακτική τους η οποία δεν μπορεί να είναι μετά την 1.7.2022.