Κουμπιας Σταυρος
Ομότιμος Καθηγητής Κουμπιας Σταυρος Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών
Dipl.-El.-Eng. (University of Patras
Dr.-El.-Eng. (University of Patras)

Google Scholar

Βιογραφικό Σημείωμα

Βιογραφικό Σημείωμα του ΣΤΑΥΡΟΥ Α. ΚΟΥΜΠΙΑ
Ομότιμος Καθηγητής 
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πανεπιστημίου Πατρών
Τ. Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών
koubias@ece.upatras.gr

O Σταύρος Α. Κουμπιάς, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, γεννήθηκε στη Χίο και φοίτησε στο Γυμνάσιο Αρρένων Χίου.
Έχει υπηρετήσει ως Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Εφαρμογών (2008-σήμερα), Αναπληρωτής Πρόεδρος (2001-2003) και Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών (2015-2020), και εκλεγμένος Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών (2006-2010). Επίσης έχει υπηρετήσει ως Καθηγητής του ΤΕΙ Πάτρας (1988-1990), κατόπιν μετακλήσεως. Το 2020 η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών ενέκρινε ομοφώνως την πρόταση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών για την απονομή σ’ αυτόν του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή.
Έχει πολυετή ακαδημαϊκή και ερευνητική εμπειρία. Τα γνωστικά αντικείμενα της εκπαιδευτικής και ερευνητικής του δραστηριότητας καλύπτουν τους τομείς των επικοινωνιακών συστημάτων πραγματικού χρόνου, των κατανεμημένων συστημάτων βιομηχανικής αυτοματοποίησης, των ενσύρματων και ασύρματων δικτυακών συστημάτων πραγματικού χρόνου, των μικροϋπολογιστικών/ενσωματωμένων συστημάτων και της ασφάλειας δικτυακών συστημάτων πραγματικού χρόνου.
Έχει δημοσιεύσει πάνω από 150 επιστημονικές εργασίες σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων υψηλού κύρους και το ερευνητικό του έργο έχει αναγνωρισθεί διεθνώς. Έχει συγγράψει και μεταφράσει επιστημονικά βιβλία στα αντικείμενα των Βιομηχανικών Δικτύων Υπολογιστών, Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων και Μικροϋπολογιστικών και Ενσωματωμένων Συστημάτων. Έχει επιβλέψει πλήθος διπλωματικών και διδακτορικών διατριβών και έχει ευρείες επιστημονικές συνεργασίες με Έλληνες και ξένους ερευνητές, ενώ παράλληλα έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος ή/και μέλος ερευνητικών ομάδων σε μεγάλα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης, καθώς και σε Ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαιδευτικών ανταλλαγών. Ο Σταύρος Κουμπιάς έχει συμμετάσχει σε πληθώρα ανταγωνιστικών έργων εφαρμοσμένης Έρευνας και Ανάπτυξης, τα οποία στην συντριπτική τους πλειονότητα αφορούν συνεργασίες με μεγάλες βιομηχανίες και παραγωγικούς φορείς την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όλα τα έργα είχαν σκοπό να προσφέρουν ισχυρά καινοτομικές λύσεις εφαρμόσιμες στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή Βιομηχανία, βασισμένες σε σημαντικά επιστημονικά και ερευνητικά επιτεύγματα. Είναι ΙΕΕΕ Senior Member.
Διετέλεσε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ποιότητας για την Ανάπτυξη (2003-2005) στο Υπουργείο Ανάπτυξης, αριστίνδην μέλος και συντονιστής της Περιφερειακής Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Έρευνα, Εκπαίδευση και Καινοτομία (2011-2014), καθώς και μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (2016-2020) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Ο Σταύρος Κουμπιάς είναι Επίτιμος Δημότης της Πόλεως των Πατρών.

 

Ιστοσελίδα:     http://www.apel.ece.upatras.gr/koubias
     
e-mail:   koubias@ece.upatras.gr
     
τηλ:   +302610996427
     
Ώρες γραφείου
για φοιτητές:
 
Καθημερινά (εκτός Παρασκευής): 10.00-13.00
(εκτός των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων μου,
δηλ. Δευτέρα 12μμ-2μμ. και Τετάρτη, 12μμ-2μμ.)