Κουμπιας Σταυρος
Ομότιμος Καθηγητής Κουμπιας Σταυρος Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών
Dipl.-El.-Eng. (University of Patras
Dr.-El.-Eng. (University of Patras)

Google Scholar

Βιογραφικό Σημείωμα

Βιογραφικό Σημείωμα του ΣΤΑΥΡΟΥ Α. ΚΟΥΜΠΙΑ
Ομότιμος Καθηγητής 
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πανεπιστημίου Πατρών
Τ. Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών
koubias@ece.upatras.gr

O Σταύρος Α. Κουμπιάς είναι διπλωματούχος και διδάκτορας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Σήμερα είναι Ομότιμος Καθηγητής και Πρόεδρος του Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει διατελέσει Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Εφαρμογών και Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, καθώς και Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών (2006-2010).
Έχει πολυετή και εκτενή ακαδημαϊκή και ερευνητική εμπειρία στους τομείς των προηγμένων μικροϋπολογιστικών-ενσωματωμένων συστημάτων και βιομηχανικών συστημάτων και δικτύων, όπως αυτά καθορίζονται από τα γνωστικά αντικείμενα-πυλώνες του industry 4.0 των Emerging Technologies and Factory Automation και Factory Communication Systems της IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) Industrial Electronics Society. Ήταν από τους πρώτους στο ακαδημαϊκό περιβάλλον οι οποίοι συνέδεσαν την επιστημονική εφαρμοσμένη έρευνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Βιομηχανία, στο πλαίσιο μεγάλων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με ελληνικές και ευρωπαϊκές ερευνητικές ομάδες ακαδημαϊκών και βιομηχανικών φορέων, στα οποία συμμετείχε ως επιστημονικός υπεύθυνος ή/και μέλος ερευνητικών ομάδων.
Έχει να επιδείξει ευρεία εκπαιδευτική δραστηριότητα με την διδασκαλία μεγάλου αριθμού προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, την επίβλεψη μεγάλου αριθμού διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών και τον συντονισμό Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Έχει δημοσιεύσει περίπου 200 επιστημονικές εργασίες σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων υψηλού κύρους, κυρίως της IEEE (της μεγαλύτερης και πλέον αναγνωρίσιμης, λόγω του υψηλότατου κύρους της, ένωσης Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών διεθνώς), οι οποίες έχουν τύχει ευρείας διεθνούς αναγνώρισης.
Είναι ΙΕΕΕ Senior Member και κατείχε την θέση του μέλους Member-at-Large for the Administrative Committee of the ΙΕΕΕ Industrial Electronics Society, λόγω της σημαντικής ερευνητικής, επιστημονικής και διδακτικής δραστηριότητας και συμβολής του στα προαναφερθέντα γνωστικά αντικείμενα της IEEE. Είναι μέλος Επιτροπών Αξιολόγησης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων εκ μέρους της European Universities Association (EUA) και editor/reviewer σε διεθνούς κύρους περιοδικά και συνέδρια. Έχει οργανώσει μεγάλα διεθνή συνέδρια της IEEE και έχει συγγράψει ή μεταφράσει επιστημονικά βιβλία σε γνωστικά αντικείμενα του ενδιαφέροντός του.
Ως Πρύτανης συνέβαλε καθοριστικά στην πλήρη ψηφιακή οργάνωση του Πανεπιστημίου Πατρών και ανέλαβε σημαντικές πρωτοβουλίες ενίσχυσης της εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου, όπως πχ. η πρωτοποριακή συνεργασία των Ιατρικών Σχολών των Πανεπιστημίων Πατρών και Johns Hopkins των Η.Π.Α., αλλά και η ουσιαστική διασύνδεση του Πανεπιστημίου Πατρών με τον Δήμο Πατρέων, μέσω σημαντικών διμερών αναπτυξιακών προγραμμάτων.
Διετέλεσε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ποιότητας για την Ανάπτυξη, αριστίνδην μέλος και συντονιστής της Περιφερειακής Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Έρευνα, Εκπαίδευση και Καινοτομία και του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Έχει ανακηρυχθεί σε Επίτιμο Δημότη του Δήμου Πατρέων.

 

Ιστοσελίδα:     http://www.apel.ece.upatras.gr/koubias
     
e-mail:   koubias@ece.upatras.gr
     
τηλ:   +302610996427
     
Ώρες γραφείου
για φοιτητές:
 
Καθημερινά (εκτός Παρασκευής): 10.00-13.00
(εκτός των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων μου,
δηλ. Δευτέρα 12μμ-2μμ. και Τετάρτη, 12μμ-2μμ.)

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr