Γρουμπός Πέτρος
Ομότιμος ΚαθηγητήςΓρουμπός ΠέτροςΤομέας Συστημάτων και Αυτόματου Ελέγχου
B. Sc.(State Univ. of New York at Buffalo)
M.Sc.(State Univ. of New York at Buffalo)
Ph.D.(State Univ. of New York at Buffalo)

Google Scholar

Επιστημονικά & Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Ευφυής Έλεγχος, Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας, Ολοκληρωμένα Συστήματα Παραγωγής με Υπολογιστή, Μοντελοποίηση και Βελτιστοποίηση Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου, Δομημένος Ιεραρχικός Έλεγχος, Στοχαστικός Έλεγχος, Μοντελοποίηση και Βελτιστοποίηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, Προσαρμοζόμενος Έλεγχος, Πολυμέσα για εκπαίδευση.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Χρονολογία γέννησης : 23 Ιουνίου 1950
Τόπος γέννησης : Ξυλόκαστρο Κορινθίας
Οικογενειακή κατάσταση : Παντρεμένος με τρία παιδιά. 

Σπουδές: B.S. 1974 State University of New York, Buffalo, USA. M.S. 1976 State University of New York, Buffalo, USA. Ph.D. 1978, State University of New York, Buffalo, USA.

Επαγγελματική εμπειρία: Ιαν. 79 - Ιουν. 79, Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ηλ/γων Μηχανικών, SUNY at Buffalo
Αυγ. 79 - Αυγ. 83, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ηλ/γων Μηχανικών, Cleveland State University.
Ιαν. 81 - Ιουν. 85 : Διευθυντής του Communications Research Center of CSU, USA
Φεβρ. 82 - Δεκεμ. 88 : Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου σε Ενεργειακά θέματα, Cleveland State University, USA
Σεπτ. 83 - Δεκεμ. 88 : Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Ηλ/γων Μηχανικών, Cleveland State University, USA
Νοεμ. 89 - Σήμερα : Καθηγητής & Διευθυντής του Εργαστηρίου Αυτοματισμού & Ρομποτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Επαγγελματικές Διακρίσεις: Μέλος των Honor Engineering Societies Eta Kappa και Nu Tau Beta Pi Εθνικός Εκπρόσωπος του ΤΕΕ στο IFAC, (Μάιος 1996 - Σήμερα)
Αξιολογητής προτάσεων για τα EC προγράμματα ESPRIT, TEMPUS και COPERNICUS
Κριτής για τα εξής περιοδικά: IEEE Automatic Control, International Journal of Large Scale Systems, Computers in Industry, Solar Energy, Solar Cells, Studies in Informatics and Control, Computers and Electrical Engineering
Κύριος Συντονιστής του Δικτύου Αριστείας ESPRIT - ICIMS-NOE (80 Πανεπιστήμια και 100 εταιρίες)

Επαγγελματικές Επιτυχίες: Οργάνωση και Προεδρία 10 συνεδριάσεων σε Διεθνή Συνέδρια.
Οργάνωση ASI’92, ASI’93, ASI’94, ASI’95, ASI’96, ASI’97, IFAC LSS’98

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις : Books:C.D. Stylios and P.P. Groumpos, "Integrated Information System for Natural Disaster Management: Methodologies, Approaches, Case Studies, Good Practices", Patras Science Park, ISBN 978-960-85817-6-4 (2009) Chapters in Books: P. P. Groumpos, (2010) "Fuzzy Cognitive Maps: Basic Theories and Their application to Complex Systems" in book Fuzzy Cognitive Maps: Advances in Theory, Methodologies, Tools and Applications. M. Glykas (Ed) and preface by Bart Kosko. Springer pp.1-22.Chrysostomos D. Stylios & Peter P. Groumpos (2009) "Integrated Information System for Natural Disaster Management, Methodologies, Approaches, Case Studies, Good Practices", ISBN 978-960-85817, PSP Publications. Ε.Ι. Papageorgiou, C.D.Stylios and P.P.Groumpos, (2008) "The Soft Computing Technique of Fuzzy Cognitive Maps for Decision Making in Radiotherapy", in book: Intelligent and Adaptive Systems in Medicine, editors: Dr. O. Haas and Prof. K. Burnham, Chapter 5, Taylor & Francis, LLC, IOPs Publications. ISBN0- 7503-0994-6, pp. 173-212. E.I. Papageorgiou, C.D.Stylios and P.P. Groumpos (2008) "Fuzzy Cognitive Maps", in book: "Handbook of Granular Computing", by editors: Witold Pedrycz, Andrzej Skowron and Vladik Kreinovich, Chapter 34, John Wiley & Sons, Ltd, pp. 755-775. S.Agoti, C. Stylios and P.P. Groumpos(2008) "Science Parks in Greece" in A Road Map to the Development of European SME Networks: Towards Collaborative Innovation. A. Villa and D. Antonelli (ED.) Springer. pp 38-45. Papageorgiou EI, Groumpos PP (2004) "A weight adaptation method for fuzzy cognitive maps to a process control problem". In: Lecture Notes in Computer Science, 3037, pp. 515- 522. Papageorgiou EI, Parsopoulos KE, Groumpos PP, Vahatis MN (2004) "Fuzzy cognitive maps learning through swarm intelligence. In: Lecture Notes in Artificial Intelligence, 3070, pp. 344- 349. Papageorgiou EI, Spyridonos PP, Styliod CD, Ravazoula P, Nikiforidis GC, Groumpos PP (2004) "The challenge of soft computing techniques for tumor characterization. In: Lecture Notes in Artificial Intelligence, 3070, pp. 1031- 1036. Parsopoulos KE, Papageorgiou EI, Groumpos PP, Vrahatis MN (2004) "Evolutionary computation techniques for optimizing fuzzy cognitive maps in radiation therapy systems". In: Lecture Notes in Computer Science, 3102, pp. 402- 413. C.D. Stylios, C. Pelletier, A. Papadopoulou, J. Goossenaerts and P.P. Groumpos, (2002) "Communication Interfaces inside the PSIM Environment", Intelligent manufacturing through participation Frans M. van Eijnatten (Ed.) The PSIM Consortium / TNO Arbeid, Hoofddorp, The Netherlands, pp. 31-40. Journals: P. Zacharia , F. Stefanou, C. Stylios, P. Groumpos . ' Experiences and lessons learnt from an interregional growth project: the role of innovation and STPs ' International Journal of Innovation and Regional Development 2011 - Vol. 3, No.3/4 pp. 395 - 416. Elpiniki Papageorgiou, Panagiota Spyridonos, Dimitris Glotsos, Chrysostomos D. Stylios, Panagiota Ravazoula, George Nikiforidis, Peter P. Groumpos: Brain tumor characterization using the soft computing technique of fuzzy cognitive maps. Appl. Soft Comput. 8(1): 820-828 (2008). C. N. Antonopoulos, V.G. Papadakis, C. D. Stylios, M.P. Efstathiou, P. P. Groumpos: "Mainstreaming innovation policy in less favoured regions: the case of Patras Science Park, Greece", journal of Science and Public Policy, Volume 36, Number 7, August 2009, pp 511-521. P.P. Groumpos, "Technology Transfer and Sustainable Development: A New Geometric Model" Romanian Journal of Innovation, Volume 5, pp 17-23 (December 2009). Georgoulas G., Tsoulos I., Gavrilis D., Chrysostomos Stylios C., Joao Bernardes J. and Groumpos P., "Grammatical Evolution for FHR analysis, Biomedical Signal Processing and Control", Volume 2, Issue 2, Pages 69-79, April 2007. G. Georgoulas, D. Gavrilis, I. Tsoulos, C. D. Stylios, J. Bernardes and P.P. Groumpos, "Novel Approach for fetal heart rate classification introducing grammatical evolution", Biomedical Signal Processing and Control (2007) Vol. 2, pp. 67-79. G. Georgoulas, C. D. Stylios and P.P. Groumpos, "Predicting the risk of Metabolic Acidosis for Newborns based on Fetal Heart Rate Signal Classification using Support Vector Machines", IEEE Transactions on Biomedical Engineering (2006) Vol. 53, No 5, pp. 875-884. E. Papageorgiou, P. Spyridonos, C. D. Stylios, R. Ravazoula, P.P. Groumpos and G. Nikiforidis, "Advanced Soft Computing Diagnosis Method for Tumour Grading", Artificial Intelligence in Medicine (IF:1,122), Vol. 36, No 1, pp. 59-70 (2006) Full Paper Review: P. P. Groumpos "Theories of Fuzzy Cognitive Maps and their Application to Medical Problems" 19th Mediterranean Conference on Control and Automation MED 2011, 20-23 June 2011, Corfu, Greece.S. Mohagheghi, G. Georgoulas, C. Stylios, P. Groumpos, "Evolutionary Approaches to the Linear Machine Layout Problem", 13th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing, Moscow, Russia, June 3 - 5, 2009, pp. 1228-1233. E.I. Papageorgiou, C.D. Stylios, P. Spyridonos, G. Nikiforidis, & P.P. Groumpos "Urinary Bladder Tumors Grading Tool Using Nonlinear Hebbian Learning for Fuzzy Cognitive Map" Proc. of 16th International Conference on Systems Engineering, 9th - 11th September 2003, Coventry University, UK, pp.542-547. C. Antonopoulos, M. Efstathiou, Ch. Stylios, V.G. Papadakis, P.P. Groumpos, "Benchmarking for Creativity Understanding and Fostering in Conventional and New-Technology based firms", XXIV IASP World Conference, 2-4 July 2007, Barcelona. E. Papageorgiou, G. Georgoulas, C. Stylios, G. Nikiforidis and P. Groumpos (2006), "Combining Fuzzy Cognitive Maps with Support Vector Machines for bladder tumor grading", 10th International Conference on Knowledge-Based & Intelligent Information & Engineering Systems, Lecture Notes in Computer Science 4142, pp. 110-121, in: A. Campilho and M. Kamel (eds.), KES 2006, Bournemouth, 9-11 October 2006, UK. P. Spyridonos, E.I. Papageorgiou, P.P. Groumpos & G. Nikiforidis, "Integration of Expert Systems with Image Analysis Techniques for medical diagnosis", in Int. Conf. on Image Analysis and Recognition, Lecture Notes in Computer Science 4142, pp. 110-121, in: A. Campilho and M. Kamel(eds.), ICIAR 2006, Springer Verlag Publications, 18-20 September, Portugal. .I. Tsoulos, G. Georgoulas, D. Gavrilis, C. Stylios, J. Bernardes, P. Groumpos (2006), "Introducing Grammatical Evolution in FHR analysis and classification", 3rd IEEE Conference on Intelligent Systems, London, September 4-6, 2006. E.I. Papageorgiou, G. Georgoulas, C.D. Stylios, P.P. Groumpos, "Applying computational intelligence methods for tumour characterization", accepted for presentation in World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, WC2006, August 27-September 1, Seoul, Korea, 2006. E.I. Papageorgiou, C.D. Stylios, P.P. Groumpos, "Hybrid model based on Decision Trees and Fuzzy Cognitive Maps for medical diagnosis", accepted for presentation in World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, WC2006, August 27-September 1, Seoul, Korea, 2006. A. Papadimitriou, G. Georgoulas, C. Stylios and P. Groumpos, (2006), "Ant colony algorithm for near-optimal arrangement of linear machine layout", Proc. 1st IFAC Workshop on Applications of Large Scale Industrial Systems (ALSIS´ 06), August 30-31. G. Georgoulas, C.D. Stylios, E.I. Papageorgiou, P.P. Groumpos, "Tuning Support Vector Machines via Particle Swarm Optimization for the Classification of Fetal Heart Rate Signals" in BIOSIGNAL 2006, 18th international EURASIP conference, June 28-30, 2006, Brno, Czech Republic.

Ιστοσελίδα:    http://www.petrosgroumpos.gr
     
e-mail:   groumpos@ece.upatras.gr
     
τηλ:   +302610996449
     
Ώρες γραφείου
για φοιτητές:
   

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr