Ιστοσελίδα:     
     
e-mail:   phatziantoniou@upatras.gr
     
τηλ:   +302610997760
     
Ώρες γραφείου για φοιτητές: