Τσιπιανίτης Δημήτρης
Ε.ΔΙ.ΠΤσιπιανίτης Δημήτρης Τομέας Συστημάτων και Αυτόματου Ελέγχου

Επαγγελματική Εμπειρία

 • 2003 – Σήμερα: ΕΔΙΠ Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Εργ. Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων & Συστημάτων με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρικά Κυκλώματα και Συστήματα, με Έμφαση στη Σχεδίαση και Προσομοίωση». Διδασκαλία Εργαστηριακών Μαθημάτων: “Ηλεκτρικά Κυκλώματα και Μετρήσεις”, “Ψηφιακός Έλεγχος με τη χρήση “LabView”.
 • 2021: Επισκέπτης Διδάσκων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μηχανικής.
 • 2019: Επισκέπτης Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
 • 2017: Διδάσκων σε θερινό σχολείο στο γνωστικό αντικείμενο “Σχεδιαστικές Μεθοδολογίες για Αποτελεσματική Διαχείριση Τυπωμένων Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων με το κατάλληλο Λογισμικό”. EESTEC Academy.
 • 2016: Διδάσκων σε θερινό σχολείο στο γνωστικό αντικείμενο “Σχεδιαστικές Μεθοδολογίες για Αποτελεσματική Διαχείριση Τυπωμένων Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων με το κατάλληλο Λογισμικό”. EESTEC Academy.
 • 2016: Διδάσκων σε θερινό σχολείο στο αντικείμενο “Τήρηση Κανόνων Ασφαλείας στο Ηλεκτρονικό Εργαστήριο”.
 • 2001 – 2003 Επικεφαλής ομάδας έργου στην εταιρεία Υψηλής Τεχνολογίας “Atmel Hellas S.A.”.
 • 1999 – 2001: Μηχανικός Hardware Engineer στην εταιρεία Υψηλής Τεχνολογίας “Intel Hellas S.A.”
 • 2001 – 2012: Διδακτική εμπειρία ως διδάσκων και σύμβουλος εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε κέντρα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης καθώς και σε κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων όπως ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης σε Πάτρα, Πύργο, Αγρίνιο αλλά και στο Εθνικό κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης.

Ερευνητικά Προγράμματα

 • Συντονιστής φυσικού αντικειμένου και επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού στο ερευνητικό πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ με τίτλο “Proactive Building Energy Management based on Fuzzy Logic and Expert Intelligence”. Greece-Israel Cooperation. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. ΕΣΠΑ 2014-2020.
 • Ερευνητής και επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο FP7 ερευνητικού προγράμματος διακρατικής συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκία με τίτλο “Sustainable Renewable Energy Solutions Applied to Low-Cost Eco-houses and Supported by Advanced ICT Tools”. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. ΕΣΠΑ 2014-2020.
 • Ερευνητής-Συντονιστής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο Ερευνητικού προγράμματος Interreg διακρατικής συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας με τίτλο “International Centre of applied knowledge and innovation in the Mediterranean countries”. ΕΣΠΑ 2007-2013.

Μερικά Συνέδρια

 • PCB Design for Manufacturability – Intel Company
 • M&A Employee Orientation – Intel Company
 • Author Legal Training – Intel Company
 • Setting Requirements for Management Technics – Intel Company
 • Conference in Automation, Energy and Technology – Technological University of Athens.
 • Methods of choice, attracting and staffing in the Greek job market – University of Patras

 Πιστοποιήσεις

 • Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Πιστοποιημένος εκπαιδευτής του Εθνικού κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
 • Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Επιστημόνων Πληροφορικής
 • Μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Ελλήνων Μηχανικών
 • Μέλος της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Εταιρείας

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Michos, D. Tsipianitis, P. Groumpos, (2021). “Expert Intelligence Tools for Proactive Energy
  Management in Buildings”. At (IISA 2021) 12th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Application. 15-17 July, Piraeus, Greece. Publisher: IEEE
 • Mpelogianni, P. Groumpos, D. Tsipianitis, K. Gkountas, A. Papagiannaki, J. Gionas, (2021). “New Advanced Intelligent Technologies for Energy Savings in Commercial Buildings”. At (IISA 2021) 12th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Application. 15-17 July, Piraeus, Greece.
 • Tsipianitis, I. Roumelioti, (2021). “Formative Evaluation for Intelligence Quality Management in an Education Program. Case Study”. At (IISA 2021) 12th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Application. 15-17 July, Piraeus, Greece. Publisher: IEEE
 • Thomopoulos, D Bitas, KN Papastavros, D Tsipianitis, A Kavga, (2021). “Development of an Integrated IoT-Based Greenhouse Control Three-Device Robotic System”. At Agronomy Journal on Special Issue "Sensing and Perception Systems for Situational Awareness of Agricultural Robotic Vehicles". Agronomy 2021, 11(2), 405.
 • Bitas, K. Papastavros, D. Tsipianitis, (2020). “A Smart Cablebot for Spectral Imaging and Micro-climate measurements inside Greenhouses”. At (IISA 2020) 11th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Application. 15-17 July, Piraeus, Greece. Publisher: IEEE
 • Groumpos, V. Mpelogianni, D. Tsipianitis, A. Papagiannaki, J. Gionas, E. Roy, A. Afalo, (2020). “Building Energy Management Methods based on Fuzzy Logic and Expert Intelligence”. At (IISA 2020) 11th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Application. 15-17 July, Piraeus, Greece. Publisher: IEEE
 • Mpelogianni, P.Groumpos, D. Tsipianitis, A. Papagiannaki, J. Gionas, (2020). “Proactive Building Energy Management based on Fuzzy Logic and Expert Intelligence”. At (IISA 2020) 11th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Application. 15-17 July, Piraeus, Greece. Publisher: IEEE
 • Tsipianitis, G. Mandellos, (2019). Formative Evaluation for Intelligent Quality Management in an Education Program”. At 15th HSSS National & International Conference, Systemics and Business Intelligence. 29 & 30 November 2019, University of Piraeus, Greece.
 • Mandellos, D. Tsipianitis, (2019). A Business Intelligent Connection between Quality and Evaluation methods”. At 15th HSSS National & International Conference, Systemics and Business Intelligence. 29 & 30 November 2019, University of Piraeus, Greece.
 • Tsipianitis, G. Mandellos, P. Groumpos, (2019). “What is the role of Social and Cultural Factors of the transition to adulthood and how these factors are influenced? An examination of Greek Higher Education students”. At TECIS 2019, 19th IFAC Conference on Technology, Culture and International Stability. 26-28 September 2019, Sozopol, Bulgaria.
 • Mandellos, D. Tsipianitis, D. Lymberopoulos, (2019). “Can information technology affects people’s behavior and opinion? How can we identify it?”. At TECIS 2019, 19th IFAC Conference on Technology, Culture and International Stability. 26-28 September 2019, Sozopol, Bulgaria.
 • Mpelogianni, K. Giannousakis, E. Kontouras, P. Groumpos, D. Tsipianitis, (2019). “Proactive Building Energy Management based on Fuzzy Logic and Expert Intelligence” At TECIS 2019, 19th IFAC Conference on Technology, Culture and International Stability. 26-28 September 2019, Sozopol, Bulgaria.
 • Mpelogianni, P. Groumpos, D. Tsipianitis, A. Papagiannaki, J. Gionas, (2019). “Proactive Building Energy Management based on Fuzzy Logic and Expert Intelligence”. At IISA 2019, the 10th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications. 15-17 July 2019, University of Patras, Patras, Greece.
 • Tsipianitis, P. Groumpos, (2018). “University Asynchronous Distance Learning Programs to Enhance Interregional Sustainable Development”. IFAC-PapersOnLine Volume 51, Issue 30, 2018, Pages 346-351
 • Tsipianitis, T. Karalis, (2018). “An investigation of emerging adulthood in Greek higher education students”. Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair. 5(1), 47-57. Available at: http://ejupunescochair.lis.upatras.gr/index.php/ejupUNESCOchair/article/view/2852
 • Tsipianitis, (2016), “Evaluation of asynchronous distance learning Program through the investigation of the views and attitudes of trainees”. Available at https://ojs.lib.uom.gr/index.php/paidagogiki/article/view/8712 p. 154-171.
 • Mpelogianni, P. Groumpos, D. Tsipianitis, S. Michos, P. Mantas, S. Pravadalioglou, (2015), “A Fuzzy Inference Tool For The Achievement Of Sustainable Energy Solutions”. At IISA 2015, the 6th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications. 6-8 July 2015, Ionian University, Corfu, Greece.
 • Tsipianitis, (2015), An examination of adulthood views in Greek higher education students, (emerging adulthood). Available at: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/29858
Ιστοσελίδα:     https://www.sml.ece.upatras.gr/
     
e-mail:   dtsipianitis@ece.upatras.gr
     
τηλ:  

+302610996825

     
Ώρες γραφείου για φοιτητές:
   

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr