Γεωργιος Θωμοπουλος
Ε.Δ.Ι.Π.Γεωργιος ΘωμοπουλοςΚΥΠΕΣ
Dipl. in Electrical Engineering and Computer Engineering, University of Patras
MSc

Google Scholar

Ο Θωμόπουλος Γεώργιος γεννήθηκε στην Πάτρα τον Δεκέμβριο του 1969. Έκανε τις βασικές του σπουδές (Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο) στην Πάτρα. Είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών (1993) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Από το 2017 είναι κάτοχος ΜΔΕ στον Τομέα της Ενέργειας με τίτλο «Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και τις προηγμένες δικτυακές υποδομές για τη διαχείριση και την οικονομία της». Από τον Ιούλιο 2023 είναι Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών με τίτλο διατριβής «Ευφυές πλαίσιο και μέθοδος πολλαπλών παραγόντων για την πρόληψη ψηφιακής παγίδευσης (phishing) σε πληροφοριακά συστήματα». 

Από το 1993 έως το 2006 εργάσθηκε σε εταιρείες με αντικείμενο την διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, σε ΚΕΚ και ΙΕΚ με αντικείμενο την εκπαίδευση στα πληροφοριακά συστήματα και στα ΤΠΕ. Από το 2004 έως το 2014 εργάσθηκε στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ως αρμόδιος σε θέματα δικτύων και μηχανοργάνωσης και ως μελετητής και επιβλέπων Η/Μ εργασιών. Από το 2006 εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών ως τεχνικός υπεύθυνος του Κέντρου Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστημάτων (ΚΥΠΕΣ) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Από το 2014 είναι Τεχνικός Ασφαλείας του Πανεπιστημίου Πατρών και από το 2017 είναι Ενεργειακός Υπεύθυνος του Πανεπιστημίου Πατρών. Τον Μάιο του 2018 έγινε ΕΤΕΠ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και τον Μάιο του 2020 μετατάχθηκε σε ΕΔΙΠ του Τμήματος.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Phishing, Artificial Intelligence, Large Language Models, Energy Consumption  

Δημοσιεύσεις:

  1. Thomopoulos, G.A., Lyras, D.P. & Fidas, C.A. A systematic review and research challenges on phishing cyberattacks from an electroencephalography and gaze-based perspective. Pers Ubiquit Comput (2024). https://doi.org/10.1007/s00779-024-01794-9
  2. George Thomopoulos, Dimitrios Lyras, and Christos Fidas. 2023. Methodologies and Ethical Considerations in Phishing Research: A Comprehensive Review. In Proceedings of the 2nd International Conference of the ACM Greek SIGCHI Chapter (CHIGREECE '23). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 3, 1–10. https://doi.org/10.1145/3609987.3609990
  3. Vrachni, A.; Christogerou, A.; Thomopoulos, G.A.; Marazioti, C.; Angelopoulos, G.N. Carbon Footprint of the University of Patras in Greece: Evaluating Environmental Culture and Campus’ Energy Management towards 2030. Pollutants 2022, 2, 347-362. https://doi.org/10.3390/pollutants2030024

 

Ιστοσελίδα:   
 e-mail:  gthomop@ece.upatras.gr
 τηλ.: +302610996835
   
 Ώρες γραφείου για φοιτητές:  
 Γραφείο: ΚΥΠΕΣ, γραφείο 2 

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr