Γεωργιος Θωμοπουλος
Ε.Δ.Ι.Π.Γεωργιος ΘωμοπουλοςΚΥΠΕΣ

Ο Γεώργιος Θωμόπουλος γεννήθηκε στην Πάτρα τον Δεκέμβριο του 1969. Έκανε τις βασικές του σπουδές (Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο) στην Πάτρα. Είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών (1993) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Από το 2017 είναι κάτοχος ΜΔΕ στον Τομέα της Ενέργειας με τίτλο «Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και τις προηγμένες δικτυακές υποδομές για τη διαχείριση και την οικονομία της»

Από το 1993 έως το 2006 εργάσθηκε σε εταιρείες με αντικείμενο την διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, σε ΚΕΚ και ΙΕΚ με αντικείμενο την εκπαίδευση στα πληροφοριακά συστήματα και στα ΤΠΕ. Από το 2006 εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών ως τεχνικός υπεύθυνος του Κέντρου Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστημάτων (ΚΥΠΕΣ) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Τον Μαιο του 2020 μετατάχθηκε στον κλάδο ΕΔΙΠ.

Από το 2014 είναι Τεχνικός Ασφαλείας του Πανεπιστημίου Πατρών και από το 2017 είναι και Ενεργειακός Υπεύθυνος του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Πλήρες Βιογραφικό

Ιστοσελίδα:   
 e-mail:  gthomop@ece.upatras.gr
 τηλ.:  2610996835
   
 Ώρες γραφείου για φοιτητές:  
 Γραφείο: ΚΥΠΕΣ, γραφείο 2