Ο Γεώργιος Μανδέλλος γεννήθηκε στο Μεσολόγγι. Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Διδάκτορας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών (Τ.Η.Μ.&Τ.Υ.) του Πανεπιστημίου Πατρών (Π.Π.). Από το 2014 ανήκει στο Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα τελευταία 27 χρόνια είναι μέλος της ερευνητικής Ομάδας Τηλεπικοινωνιακών Εφαρμογών και Τηλεματικής, του Εργαστηρίου Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας (EET), του Τ.Η.Μ.&Τ.Υ του Π.Π. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επεκτείνονται σε τομείς όπως τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, τα συστήματα πολυμέσων, τα κατανεμημένα ιατρικά πληροφοριακά συστήματα, αισθητήρες πρωτόκολλα και εφαρμογές βιοσημάτων και οι υπηρεσίες τηλεματικής πάνω από το διαδίκτυο. Κατά την περίοδο 2005-2014 εργάστηκε στη Διεύθυνση Δικτύων και Μηχανοργάνωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Πατρών με κύρια αρμοδιότητα το σχεδιασμό, τη διαχείριση την ανάπτυξη εφαρμογών για το Δίκτυο Φωνής του Πανεπιστημίου Πατρών και την εκπόνηση μελετών. Έχει συγγράψει και παρουσιάσει περισσότερα από 30 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και έχει περισσότερες από 180 ετεροαναφορές (citations) στο ερευνητικό του έργο.

Ηλεκτρικά κυκλώματα, 3ο εξάμηνο.

Δίκτυα Επικοινωνιών, 4ο εξάμηνο.

Συστήματα Επικοινωνιών, 5ο εξάμηνο.

Αναγνώριση προτύπων, 8ο εξάμηνο.

Ιστοσελίδα:     
     
e-mail:   mandello@upatras.gr
     
τηλ:   +302610996849
     
Ώρες γραφείου για φοιτητές:
   

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr