Η Ευανθία (Εύη) Καραβατσέλου γεννήθηκε στην Πάτρα. Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός και Διδάκτορας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών (Τ.Η.Μ.&Τ.Υ.) του Πανεπιστημίου Πατρών (Π.Π.). Από το 2014 ανήκει στο Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα τελευταία 20 χρόνια  είναι  μέλος της ερευνητικής Ομάδας Τηλεπικοινωνιακών Εφαρμογών και Τηλεματικής, του Εργαστηρίου Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας (EET), του Τ.Η.Μ.&Τ.Υ του Π.Π. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα νέας γενιάς, οι διαδικασίες συγχρονισμού σε συστήματα πολυμέσων, τα κατανεμημένα ιατρικά πληροφοριακά συστήματα, οι υπηρεσίες τηλεματικής πάνω από το διαδίκτυο και τα δίκτυα επόμενης γενιάς (Next Generation Networks).Κατά την περίοδο 2000-2014 εργάστηκε στη Διεύθυνση Δικτύων και Μηχανοργάνωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Πατρών με κύρια αρμοδιότητα το σχεδιασμό και τη διαχείριση του Δικτύου Φωνής της Πανεπιστημιούπολης. Έχει συγγράψει και παρουσιάσει περισσότερα από 20 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και έχει περισσότερες από 70 ετεροαναφορές (citations) στο ερευνητικό του έργο.

  • Εισαγωγή στους Υπολογιστές, 1ο εξάμηνο.
  • Διαδικαστικός Προγραμματισμός, 2ο εξάμηνο.
  • Δίκτυα Επικοινωνιών, 4ο εξάμηνο.
  • Συστήματα Επικοινωνιών, 5ο εξάμηνο.
  • Εργαστήριο Επικοινωνιών Ι, 8ο εξάμηνο.
  • Εργαστήριο Επικοινωνιών ΙΙ, 9ο εξάμηνο.
Ιστοσελίδα:     
     
e-mail:   karavats@upatras.gr
     
τηλ:   +302610996421
     
Ώρες γραφείου για φοιτητές:
   

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr