Ντίλιος Παναγιώτης
Ε.ΔΙ.Π Ντίλιος Παναγιώτης Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών
Ιστοσελίδα:     
     
e-mail:   dilios@upatras.gr 
     
τηλ:   +302610996464
     
Ώρες γραφείου για φοιτητές:
   

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr