Ντίλιος Παναγιώτης
Ε.ΔΙ.Π Ντίλιος Παναγιώτης Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών
Ιστοσελίδα:     
     
e-mail:   dilios@upatras.gr 
     
τηλ:   +30-2610-996464
     
fax:    
     
Ώρες γραφείου για φοιτητές:
   
     
Γραφείο: