Τομεας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας (Τ.&Τ.Π.)

Τομεας Τηλεπικοινωνιων και Τεχνολογιας Πληροφοριας (Τ.&Τ.Π.)
Διευθυντής Τομέα: Καθηγητής Μιχαήλ ΛογοθέτηςΤομεας Τηλεπικοινωνιων και Τεχνολογιας Πληροφοριας (Τ.&Τ.Π.)
Παρουσίαση Τομέα
Ο Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας έχει σκοπό την εκπαίδευση και έρευνα στις σύγχρονες τηλεπικοινωνίες και στην τεχνολογία πληροφορίας. Ειδικότερα, τα αντικείμενα δραστηριότητας του Τομέα βρίσκονται στις περιοχές: Ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Διάδοση κυμάτων και σχεδίαση κεραιών. Τηλεπικοινωνιακά συστήματα. Τηλεφωνικά συστήματα. Θεωρία Πληροφοριών. Επεξεργασία ομιλίας. Ηλεκτροακουστική. Κατανεμημένα συστήματα επεξεργασίας. Ψηφιακές Επικοινωνίες. Φυσική, τεχνολογία και χρήση φωτοβολταϊκών στοιχείων.

Ο Τομέας Τ.&Τ.Π.διαθέτει τα ακόλουθα εργαστήρια:

Εργαστήριο

Κτίριο Ηλεκτρολόγων, 3ος όροφος

Τηλ: +302610996168

Διευθυντής: Α. Καθηγητής Κουλουρίδης Σταύρος

Εργαστήριο

Κτίριο Ηλεκτρολόγων, 3ος όροφος

Τηλ: +302610996463

Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Μουστάκας Κωνσταντίνος

Εργαστήριο

Κτίριο Ηλεκτρολόγων, 3ος όροφος

Τηλ: +302610996487

Διευθυντής: Καθηγητής Αντωνακόπουλος Θεόδωρος

Εργαστήριο

Κτίριο Ηλεκτρολόγων, 3ος όροφος

Τηλ: +302610969869

Διευθυντής: Καθηγητής Τόμκος Ιωάννης

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr