Τομέας Συστημάτων και Αυτόματου Ελέγχου (Σ.&Α.Ε.)

Τομέας Συστημάτων και Αυτόματου Ελέγχου (Σ.&Α.Ε.)
Διευθυντής Τομέα: Αναπληρωτής Καθηγητής Χαράλαμπος Μπεχλιούλης Τομέας Συστημάτων και Αυτόματου Ελέγχου (Σ.&Α.Ε.)Κτίριο Ηλεκτρολόγων-1ος όροφος
Παρουσίαση Τομέα
Ο Τομέας Σ&ΑΕ, ένας από τους τρεις τομείς του Τμήματος, σκοπό έχει την εκπαίδευση των φοιτητών και τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας στην ευρεία επιστημονική περιοχή των Συστημάτων και του Αυτομάτου Ελέγχου και της Βιομηχανικής Πληροφοριακής. Ειδικότερα, τα αντικείμενα δραστηριότητας του Τομέα ευρίσκονται στις περιοχές: Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Ανάλυση Σημάτων και Συστημάτων, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Ανάλυση Δυναμικών Συστημάτων, Ψηφιακός Έλεγχος, Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί, Εφαρμοσμένες Υπολογιστικές Μέθοδοι, Μεθοδολογία Προσομοιώσεως, Βελτιστοποίηση και Βέλτιστος Έλεγχος, Προσαρμοζόμενος Έλεγχος, Έμπειρα Συστήματα, Τεχνητή Νοημοσύνη, Ρομποτική, Σχεδιασμός Συστημάτων με Υπολογιστή, Βιομηχανικός Αυτοματισμός με Δίκτυα Υπολογιστών, Κυβερνητική καθώς και ποικιλία Ειδικών Κεφαλαίων Σχεδιασμού Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου.

Ο Τομέας Η.&Υ. διαθέτει τα ακόλουθα εργαστήρια:

Εργαστήριο

Κτίριο Ηλεκτρολόγων, 1ος όροφος

Τηλ: +302610996167

Διευθυντής: Καθηγητής Σκόδρας Αθανάσιος

Εργαστήριο

Κτίριο Ηλεκτρολόγων, 1ος όροφος

Τηλ: +302610996461

Διευθυντής: Επίκουρος Καθηγητής Καζάκος Δημοσθένης

Εργαστήριο

Κτίριο Ηλεκτρολόγων, 1ος όροφος

Τηλ: +302610996453

Διευθυντής: Αν. Καθηγητής Μπεχλιούλης Χαράλαμπος 

 

Εργαστήριο

Κτίριο Ηλεκτρολόγων

Τηλ: +302610962782

Διευθυντής: Αν. Καθηγητής Μαρκάκης Μιχαήλ

 

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr