Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών (Η.&Υ.)

Τομεας Ηλεκτρονικης και Υπολογιστων (Η.&Υ.)
Διευθυντής Τομέα: Καθηγητής, Γεώργιος Θεοδωρίδης Τομεας Ηλεκτρονικης και Υπολογιστων (Η.&Υ.)Τοποθεσία: Κτίριο Ηλεκτρολόγων-2ος όροφος, Κτίριο Επέκτασης-1ος Όροφος
Παρουσίαση Τομέα
Ο Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών έχει σκοπό την εκπαίδευση και έρευνα στην ηλεκτρονική και στους υπολογιστές. Ειδικότερα, τα αντικείμενα δραστηριότητας του Τομέα βρίσκονται στις περιοχές: Ψηφιακή επεξεργασία σημάτων. Ηλεκτρονική, Μικροηλεκτρονική, Αναλογικά και ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα. Σχεδίαση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων μεγάλης κλίμακας με υπολογιστή. Τηλεπικοινωνιακά Ηλεκτρονικά. Μικροϋπολογιστές. Προγραμματισμός υπολογιστών. Συστήματα Υπολογιστών. Λειτουργικά Συστήματα. Βάσεις Δεδομένων. Δίκτυα Υπολογιστών. Γλώσσες δομημένου προγραμματισμού. Δομημένη ανάλυση και σχεδιασμός λογισμικού. Εφαρμογές οπτικοηλεκτρονικής. Στον Τομέα Η & Υ είναι ενταγμένα τα Εργαστήρια: Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Εργαστήριο Σχεδιασμού Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Μεγάλης Κλίμακας, Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών, Εργαστήριο Διαδραστικών Τεχνολογιών.

Ο Τομέας Η.&Υ. διαθέτει τα ακόλουθα εργαστήρια:

Εργαστήριο

Κτίριο Ηλεκτρολόγων, 2ος όροφος

Τηλ: +302610996424

Διευθυντής: Καθηγητής Καλύβας Γρηγόριος

Εργαστήριο

Κτίριο Ηλεκτρολόγων, 2ος όροφος

Τηλ: +302610996444

Διευθυντής: Καθηγητής Κουφοπαύλου Οδυσσέας

 

Εργαστήριο

Κτίριο Ηλεκτρολόγων, 2ος όροφος

Τηλ: +302610996444

Διευθυντής: Καθηγητής Κουφοπαύλου Οδυσσέας

 

 

Εργαστήριο

Νέο Κτίριο Ηλεκτρολόγων, 1ος όροφος

Τηλ: +302610996435

ΔιευθυντήςΚαθηγητής Αβούρης Νικόλαος

 

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr