Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών (Η.&Υ.)

Τομεας Ηλεκτρονικης και Υπολογιστων (Η.&Υ.)
Διευθυντής Τομέα: Καθηγητής, Γρηγόριος Καλύβας Τομεας Ηλεκτρονικης και Υπολογιστων (Η.&Υ.)Τοποθεσία: Κτίριο Ηλεκτρολόγων-2ος όροφος, Κτίριο Επέκτασης-1ος Όροφος
Παρουσίαση Τομέα
Ο Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών έχει σκοπό την εκπαίδευση και έρευνα στην ηλεκτρονική και στους υπολογιστές. Ειδικότερα, τα αντικείμενα δραστηριότητας του Τομέα βρίσκονται στις περιοχές: Ψηφιακή επεξεργασία σημάτων. Ηλεκτρονική, Μικροηλεκτρονική, Αναλογικά και ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα. Σχεδίαση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων μεγάλης κλίμακας με υπολογιστή. Τηλεπικοινωνιακά Ηλεκτρονικά. Μικροϋπολογιστές. Προγραμματισμός υπολογιστών. Συστήματα Υπολογιστών. Λειτουργικά Συστήματα. Βάσεις Δεδομένων. Δίκτυα Υπολογιστών. Γλώσσες δομημένου προγραμματισμού. Δομημένη ανάλυση και σχεδιασμός λογισμικού. Εφαρμογές οπτικοηλεκτρονικής. Στον Τομέα Η & Υ είναι ενταγμένα τα Εργαστήρια: Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Εργαστήριο Σχεδιασμού Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Μεγάλης Κλίμακας, Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών, Εργαστήριο Διαδραστικών Τεχνολογιών.

Ο Τομέας Η.&Υ. διαθέτει τα ακόλουθα εργαστήρια:

Εργαστήριο

Κτίριο Ηλεκτρολόγων, 2ος όροφος

Τηλ: +302610 997284

Διευθυντής: Καθηγητής Μπίρμπας Αλέξιος

Εργαστήριο

Κτίριο Ηλεκτρολόγων, 2ος όροφος

Τηλ: +302610 996821 +302610 996439

Διευθυντής: Καθηγητής Κουφοπαύλου Οδυσσέας

 

Εργαστήριο

Κτίριο Ηλεκτρολόγων, 2ος όροφος

Τηλ: +302610 996444

Διευθυντής: Καθηγητής Κουφοπαύλου Οδυσσέας

 

 

Εργαστήριο

Νέο Κτίριο Ηλεκτρολόγων, 1ος όροφος

Τηλ: +302610 996898, +302610 996435

Fax +302610996898

ΔιευθυντήςΚαθηγητής Αβούρης Νικόλαος