Αιτήσεις Ορκωμοσίας Διδακτόρων

Παρακαλούνται οι Υποψήφιοι Διδάκτορες που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους για την λήψη του Διδακτορικού τους Διπλώματος, να υποβάλλουν «Αίτηση Ορκωμοσίας Διδακτόρων» μέσω του https://eservice.upatras.gr/μέχρι 15 Μαρτίου 2024, επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

Από τη Γραμματεία ΗΜΤΥ

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr