Συνέργεια Ψυχρού Πλάσματος Ατμοσφαιρικής Πίεσης και φαρμάκου Doxorudicin, σε ελεύθερη ή λιποσωμική μορφή, επί κυττάρων μελανώματος

Scientific Reports (nature.com) 11 : 14788 (2021) 1 15

(Synergistic effect of Cold Atmospheric-Pressure Plasma and Doxorubicin, free or liposomal, on melanoma cells)

 

Konstantina Pefani-Antimisiari1, Dimitrios K. Athanasopoulos2, Antonia Marazioti1, 3, K. Sklias2, Maria Rodi4, Anna-Lisa de Lastic4, Athanasia Mouzaki4, Panagiotis Svarnas2, Sophia G. Antimisiaris1,3

 

1Pharmaceutical Technology Laboratory, Department of Pharmacy, University of Patras, Rion 26504, Greece

2High Voltage Laboratory, Department of Electrical and Computer Engineering, University of Patras, Rion 26504, Greece

3FORTH/ICES, Institute of Chemical Engineering Sciences, Rion 26504, Greece

4Laboratory of Immunohematology, Division of Hematology, Department of Internal Medicine, Medical School, University of Patras, Patras, Greece

 

 

Η πολύχρονη και άρτια συνεργασία των παραπάνω ερευνητών/φορέων στον τομέα της Βιο-Ιατρικής Ψυχρού Πλάσματος ηλεκτρικών εκκενώσεων, οδήγησε στο σχεδιασμό, στην πλήρη ανάπτυξη, στον πειραματικό χαρακτηρισμό, και στην τελική εργαστηριακή δοκιμή μιας συσκευής ψυχρού πλάσματος για στοχευμένη αδρανοποίηση καρκινικών κυττάρων. Η συσκευή φέρει προδιαγραφές για εν δυνάμει άμεση εφαρμογή στο ανθρώπινο δέρμα και η αποτελεσματικότητά της δοκιμάστηκε κυρίως επί κυττάρων μελανώματος, χωρίς να αποκλείονται άλλες σειρές κακοηθών κυττάρων. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την υψηλή απόδοση της συσκευής, και προτείνουν τη συνέργεια ψυχρού πλάσματος με καθιερωμένα αντικαρκινικά φάρμακα, ή ακόμα και την πιθανή αντικατάσταση αυτών, ως βελτιωμένες μορφές θεραπείας. 

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr