Ανακοινώσεις πρώτου έτους

Εδώ θα αναρτώνται ανακοινώσεις των νεοεισαχθέντων πρωτοετών φοιτητών του Τμήματός μας.