Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή

Συμβουλευτική Επιτροπή2

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών  της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του, έχει συστήσει την διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή (Advisory Board)  του Τμήματος, στην οποία συμμετέχουν οι παρακάτω υψηλού κύρους και διεθνούς φήμης Έλληνες επιστήμονες του ακαδημαϊκού και βιομηχανικού τομέα:

  • Καθηγητής Χρήστος Παπαδημητρίου (Πανεπιστήμιο Berkeley, ΗΠΑ, επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος), 
  • Καθηγητής Ιωάννης Τσιβίδης (Πανεπιστήμιο Columbia, ΗΠΑ, επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος), 
  • Καθηγητής Γεώργιος Γιαννάκης (Πανεπιστήμιο Minnesota, ΗΠΑ, επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος), 
  • Καθηγητής Ιωάννης Βολάκης (Πανεπιστήμιο Ohio State, ΗΠΑ), 
  • Δρ. Ευάγγελος Ελευθερίου (IBM, Ελβετία, επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος)
  • Δρ. Αλεξ Παπαλεξόπουλος (ECCO International, Inc, ΗΠΑ, επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος)

Ο κύριος ρόλος αυτού του Συμβουλευτικού Συμβουλίου  είναι η παροχή συμβουλών και η σύσταση κατευθύνσεων σχετικά με σημαντικές τρέχουσες και μελλοντικές δυνατότητες και προοπτικές βελτίωσης του θέσης του Τμήματoς σε διεθνές επίπεδο, με βάση την πολύτιμη, διεθνώς αναγνωρισμένη, ακαδημαϊκή και βιομηχανική εμπειρία των μελών του.

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, το οποίο έκλεισε το 2017 πενήντα χρόνια ζωής, επιδιώκει με όλες του τις δυνάμεις να προωθήσει την εξωστρέφεια και την συνεχή βελτίωση της ποιότητας της ερευνητικής και εκπαιδευτικής του δραστηριότητας, επιδιώκοντας να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στις νέες Ελληνίδες και στους νέους Έλληνες που επιλέγουν να φοιτήσουν σε αυτό.

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr