Κατατακτήριες Εξετάσεις

Πληροφορίες για τις κατατακτήριες εξετάσεις του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 μπορείτε να δείτε στην σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας.

© Δικαιώματα HMTY 2022. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ