Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΗΜΜΥ Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Σάς επισυνάπτουμε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών " του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.
Παρακαλούμε, να την αναρτήσετε στον πίνακα ανακοινώσεων ή στην ιστοσελίδα του Τμήματός σας, για να ενημερωθούν οι τελειόφοιτοι φοιτητές σας. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν  από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.  http://ece-msc.e-ce.uth.gr/.

© Δικαιώματα HMTY 2021. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ