Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΗΜΜΥ Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας

Σάς επισυνάπτουμε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας" του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για το εαρινό ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.
Παρακαλούμε, να την αναρτήσετε στον πίνακα ανακοινώσεων ή στην ιστοσελίδα του Τμήματός σας, για να ενημερωθούν οι τελειόφοιτοι φοιτητές σας. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν  από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. https://smartgrids-msc.e-ce.uth.gr/

© Δικαιώματα HMTY 2021. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ