Χαιρετισμός του Προέδρου του Τμήματος

Proedros HM TY scaled1Σας καλωσορίζω στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών είναι το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με ζωή 54 χρόνων, σήμερα, δε, είναι το μεγαλύτερο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής, διαθέτοντας εξαιρετικές κτιριακές και τεχνολογικές υποδομές. Το Τμήμα μας σήμερα έχει κατακτήσει μια πρωτεύουσα θέση στον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο και έχει μια διακριτή και πολύ αξιόλογη θέση στο διεθνές ακαδημαϊκό στερέωμα.

Η εξέλιξη του Τμήματος τα χρόνια αυτά ήταν ραγδαία τόσο στο εκπαιδευτικό, όσο και στο ερευνητικό επίπεδο, συμβάλλοντας σημαντικά με το υψηλής στάθμης επιστημονικό δυναμικό που αποφοίτησε από τις τάξεις του στην τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας, ενώ, ταυτόχρονα, απόφοιτοι του διαπρέπουν στο εξωτερικό στον ακαδημαϊκό, επιστημονικό και επαγγελματικό χώρο.

Είναι γνωστό ότι οι εξελίξεις στην επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών υπήρξαν κατά τα τελευταία χρόνια ραγδαίες και αναμένεται τα επόμενα χρόνια να είναι ακόμη πιο ριζικές, επηρεάζοντας καθοριστικά τις τεχνολογικές, αλλά και κοινωνικές εξελίξεις. Το Τμήμα μας, το οποίο διατηρεί στενούς δεσμούς με μεγάλα ακαδημαϊκά Ιδρύματα, αλλά και με πρωτοπόρες παραγωγικές μονάδες, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, παρακολουθεί στενά αυτές τις εξελίξεις, φροντίζει να εξελίσσει και να βελτιώνει συνεχώς το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, αλλά και τα μεταπτυχιακά του προγράμματα, ώστε να ανταποκρίνεται στις συνεχείς εκπαιδευτικές, ερευνητικές, τεχνολογικές εξελίξεις και να παρέχει σύγχρονη και υψηλής στάθμης εκπαίδευση στις φοιτήτριες και φοιτητές του.

Η σημερινή πραγματικότητα για τη φυσιογνωμία του Τμήματός μας αποτυπώνεται στον Οδηγό Σπουδών της ακαδημαϊκής περιόδου 2020-2021, που αποτελεί το βασικό εγχειρίδιο των φοιτητών του Τμήματος, ιδίως των πρωτοετών. Περιλαμβάνει το πενταετές πρόγραμμα και τον κανονισμό προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος, την περίληψη της ύλης κάθε μαθήματος, τον κανονισμό και τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.

Σημαντική παράμετρος κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας, όμως, είναι και οι κανόνες που την διέπουν. Υιοθετώντας τις αρχές και τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS), το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος μας είναι συμβατό με αυτό το σύστημα και συνεπώς είναι δυνατή η μεταφορά και συσσώρευση επιτυχών επιδόσεων σε άλλα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, γεγονός που διευκολύνει την κινητικότητα και την ακαδημαϊκή αναγνώριση σε ευρωπαϊκό (και όχι μόνον) επίπεδο.

Το Τμήμα μας προσφέρει πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών υψηλού επιπέδου το οποίο οδηγεί στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος. Επίσης, το Τμήμα συμμετέχει σε Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών ως επισπεύδον τμήμα. Συμμετέχει, επίσης, σε Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών και άλλων Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Το Τμήμα διαθέτει ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), αξιόλογα μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), Επιστημονικούς Συνεργάτες και Διοικητικό προσωπικό, φοιτούν, δε, περίπου 2500  προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Ως Πρόεδρος του Τμήματος, σας διαβεβαιώ ότι ο σταθερός και συνεχής στόχος του Τμήματός μας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών που θα εξασφαλίσουν τις καλύτερες προϋποθέσεις στις νέες και τους νέους επιστήμονές μας για τη μελλοντική τους ζωή, αλλά και την συμβολή του Τμήματος στην βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής προόδου της χώρας μας.

Σας εύχομαι από καρδιάς μια ευτυχισμένη και δημιουργική ακαδημαϊκή χρονιά.

Καθηγητής Οδυσσέας Κουφοπαύλου

Πρόεδρος

του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

 

 

© Δικαιώματα HMTY 2022. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ