Πρόγραμμα Σπουδών

NEO!!! Πρόγραμμα Σπουδών 2020-2021

Πρόγραμμα Σπουδών 2019-2020

Πρόγραμμα_Σπουδών_2019_2020_Εισαγωγή_2014_2015_και_πριν

Πρόγραμμα_Σπουδών_2019_2020_Εισαγωγή_2015_2016_&_2016_2017


ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑE 2019-20 για τους φοιτητές στα ν-έτη σπουδών

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ Α.Ε. 2019-2020 για τους φοιτητές στα ν-έτη σπουδών

Κανόνες Δήλωσης n+ Α.Ε.2019-2020 εαρινό

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ν+ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Α.Ε 2019-2020


Μεταβατικές Διατάξεις για τα μαθήματα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ψηφιακά Συστήματα Ελέγχου

Μεταβατικές Διατάξεις για τα μαθήματα Ηλεκτρικές Μηχανές Ι & Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Μεταβατικές Διατάξεις για τα μαθήματα Αναλογικά Ολοκληρωμένα Ηλεκτρονικά & Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα & Συστήματα

Μεταβατικές Διατάξεις Εισαγωγή 2010 και μετά

Μεταβατικές Διατάξεις Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Ηλεκτρικά Κυκλώματα


Κοινή ύλη για όσους φοιτητές δώσουν τα μαθήματα «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι» και «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ» του παλαιού προγράμματος σπουδών στην ίδια εξεταστική περίοδο

Διευκρινήσεις για τα μαθήματα του νέου προγράμματος σπουδών Σήματα & Συστήματα και Επεξεργασία Σημάτων

© Δικαιώματα HMTY 2020. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ