Στόχος

Κύριος σκοπός της ενέργειας είναι να συνδυασθεί η εκπαίδευση των φοιτητών με την επικοινωνία με συναφείς* παραγωγικές μονάδες της χώρας.

* Ως συναφείς παραγωγικές μονάδες νοούνται οι βιομηχανικές μονάδες παραγωγής προϊόντων και οι οργανισμοί παροχής υπηρεσιών, των οποίων η λειτουργία βασίζεται στην επιστήμη του ηλεκτρολόγου μηχανικού.

Τα αποτελέσματα του έργου, είναι:

α. Για τους φοιτητές:

- Θα έλθουν σε επαφή με την εργασιακή πραγματικότητα του επαγγέλματος του διπλωματούχου ηλεκτρολόγου μηχανικού.
- Θα εξοικειωθούν με παραγωγικές μονάδες που διαθέτουν αναπτυγμένες τεχνολογικές υποδομές.
- Θα έλθουν σε επαφή με εγκαταστάσεις και συστήματα μεγάλης οικονομικής αξίας, που δεν συναντώνται στα Πανεπιστήμια.
- Θα θέσουν σε πρακτική εφαρμογή θεωρητικές γνώσεις που διδάχθηκαν και αποκόμισαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
- Θα δεχθούν ευνοϊκές επιδράσεις στη διαμόρφωση της επαγγελματικής τους συνείδησης.
- Θα αποκτήσουν περισσότερες δυνατότητες επιλογών εξειδίκευσης.
- Θα διευρύνουν τις δυνατότητες εύρεσης εργασίας.

β. Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών:

- Θα ενισχύσει τη συνεργασία του με τη βιομηχανία και τις παραγωγικές μονάδες προς αμοιβαίο όφελος, στην κατεύθυνση της προαγωγής της επιστήμης και τεχνολογίας.
- Θα αποκτήσει ένα σταθερό και ουσιαστικό σύνδεσμο με τις επιχειρήσεις που μπορούν να προσφέρουν εργασία και θα ενισχύσει έτσι την προσπάθεια εξεύρεσης κατάλληλης απασχόλησης των αποφοίτων του.
- Θα αξιολογήσει μέσω των εμπειριών των φοιτητών του και των φορέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, τις ανάγκες της παραγωγικής εργασίας σε σχέση με το πρόγραμμα σπουδών και τις ανάγκες της χώρας.

© Δικαιώματα HMTY 2021. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ