Διπλωματικές Εργασίες Βοβoύ Παναγή

Ακαδημαϊκό Έτος:           
Τίτλος:   

1. Οικονομοτεχνική μελέτη συστήματος παροχής ενέργειας και νερού σε αυτόνομη κατοικία μηδενικού αποτυπώματος ρύπων

2. Οικονομοτεχνική μελέτη συστήματος παροχής ενέργειας και νερού σε αυτόνομη κατοικία μηδενικού αποτυπώματος ρύπων

3.  Ανάπτυξη εκπαιδευτικής εφαρμογής εξομοίωσης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

4. Ανάπτυξη διεπαφής για μηχανή επίλυσης προβλημάτων βέλτιστης κατανομής φορτίου σε ΣΗΕ μεγάλης κλίμακας.

5. Σχεδιασμός ελεγκτών ισχύος και πλάτους τάσης για μετατροπέα DC/AC με δυνατότητα τροφοδοσίας από ευρύ φάσμα DC πηγών τάσης.

 
 
Αρχείο:  Προτεινόμενα θέματα Διπλωματικών Εργασιών
 
Περιγραφή: 
 
© Δικαιώματα HMTY 2020. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ