Επιτυχόντες Μετεγγραφές 2019-2020

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες με μετεγγραφή του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος οι ίδιοι ή άλλο εξουσιοδοτούμενο άτομο, από Δευτέρα 25/11/2019 έως Πέμπτη 05/12/2019 τα απαραίτητα δικαιολογητικά που δεσμεύτηκαν με την αίτησή τους, προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος.

Επιπροσθέτως θα πρέπει να καταθέσουν:

1.   Ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής

2.   Βεβαίωση εγγραφής από το Τμήμα προέλευσης

3.   Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4.   Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.

5.   Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

6.   Μια (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας

Η κατάθεση του πιστοποιητικού διαγραφής από την σχολή προέλευσης θα κατατεθεί μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη 11.30-13.30.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για την παραλαβή των πιστοποιητικών εγγραφής και κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες τηλεματικής του Πανεπιστημίου.

Από τη Γραμματεία

© Δικαιώματα HMTY 2020. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ