Εργαστήριο Επικοινωνιών ΙΙ

Παρακαλούνται, όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το εργαστήριο να εγγραφούν άμεσα στο  eclass  του μαθήματος, καθώς πρέπει να οριστούν ομάδες άμεσα και να βγει το πρόγραμμα εργαστηριακών ασκήσεων. Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης ακολουθώντας όλους τους κανόνες προστασίας για COVID-19 όπως έχουν οριστεί από τις σχετικές διατάξεις
 
Οι διδάσκοντες
© Δικαιώματα HMTY 2020. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ