ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ Εργαστήριο, 7ο εξάμηνο, ECE_BK702 και ECE_B7022

Επειδή τα εργαστήρια πρέπει να αρχίσουν την εβδομάδα 12-16.10.2020, παρακαλώ όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν
το εργαστήριο ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ (7ο εξάμηνο) ECE_BK702 και
ECE_B7022 να το δηλώσουν στο eclass (https://eclass.upatras.gr/modules/group/?course=EE614) μέχρι το
πρώτο μάθημα 8.10.2019. Στο πρώτο μάθημα θα συζητήσουμε τις λεπτομέρειες και θα οριστικοποιηθούν οι μέρες και οι ώρες.
Κάθε φοιτητής θα γραφτεί σε μία ομάδα και θα έχει εργαστήριο κάθε δεύτερη εβδομάδα. Αναλυτικό πρόγραμμα για όλες
τις ασκήσεις, θα ανακοινωθεί μετά τις 8.10.2019.

Στο ωρολόγιο πρόγραμμα που θα σας κοινοποιηθεί από τον Πρόεδρο, το εργαστήριο Υψηλών Τάσεων φαίνεται κατανεμημένο σε πολλές μέρες και ώρες της εβδομάδος. Αυτό γίνεται διότι για
λόγους ασφαλείας (Υψηλή Τάση και ελπίζω προσωρινά κορωνοϊός) δημιουργούνται ομάδες των 5-6 ατόμων. Σε συνεργασία με
τον κ. Τατάκη, που είναι υπεύθυνος για το εργαστήριο Ηλεκτρονικών Ισχύος, θα δοθεί στους φοιτητές η δυνατότητα
εναλλαγής των ημερών, ώστε να μπορούν να τα παρακολουθήσουν και τα δύο.

Καλή Χρονιά
Ε.Πυργιώτη

© Δικαιώματα HMTY 2020. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ