Διαδικασία υποβολής αίτησης μεταφοράς θέσης φοίτησης, για φοιτητές μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Ενημερώνουμε τους φοιτητές των ΑΕΙ, οι οποίοι είναι μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας και ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για την μεταφορά της θέσης φοίτησης στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ότι η προθεσμία υποβολής αίτησης είναι μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.

            Η αίτηση θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό σπουδών ή βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα επιτυχίας ή φοίτησής τους και από πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο θα αναγράφεται η πόλη όπου υπηρετούν ή πρόσφατη βεβαίωση από το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο.

                                            Από τη Γραμματεία

© Δικαιώματα HMTY 2020. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ