Ανακοίνωση για κατάθεση αιτήσεων ορκωμοσίας και διπλωματικών εργασιών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετέχουν στην ερχόμενη ορκωμοσία, μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση ορκωμοσίας τους στη Γραμματεία από 3/7/2020 έως 20/7/2020 ημέρες και ώρες λειτουργίας θυρίδας 11.30 - 13.30

και να καταθέσουν τις διπλωματικές εργασίες τους έως 27/7/2020, ημέρες και ώρες λειτουργίας θυρίδας 11.30 - 13.30

            Σε περίπτωση που κάποιος δεν μπορεί να προσέλθει στην Γραμματεία, τα έγγραφα μπορούν να αποσταλούν.

 

Αργότερα από τις προκαθορισμένες ημερομηνίες, αιτήσεις και διπλωματικές εργασίες δεν θα γίνονται δεκτές.

 

Δικαιολογητικά για την αίτηση ορκωμοσίας

  1. Αίτηση ορκωμοσίας
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599
  3. Υπηρεσιακό σημείωμα από τη Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας εφ’ όσον έχει χορηγηθεί σίτιση, στέγαση στον/στην φοιτητή/τρια
  4. Επιστροφή πάσο, φοιτητικής ταυτότητας και βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης (εάν υπάρχει)
  5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας για όσους έχουν αλλάξει ταυτότητα.

 

Για την κατάθεση της Διπλωματικής Εργασίας χρειάζεται

  1. Κατάθεση του βαθμολογίου στη Γραμματεία από τον επιβλέποντα της διπλωματικής εργασίας.
  2. Κατάθεση ενός αντίτυπου της διπλωματικής (απαραίτητα υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα και τον Δ/ντή του Τομέα με ημερομηνία κατάθεσης)
  3. Κατάθεση ενός CD που να περιέχει την διπλωματική εργασία σε pdf ή word αρχείο και
  4. Κατάθεση αριθμού πρωτοκόλλου από την Νημερτής

                                                                                                                        Από τη Γραμματεία

 

Ανακοίνωση για κατάθεση αιτήσεων ορκωμοσίας και διπλωματικών εργασιών

© Δικαιώματα HMTY 2020. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ