Εξέταση στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι & ΙΙ

Η εξέταση των μαθημάτων Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι & ΙΙ, αφορά μόνο στους 

επί διπλώματι φοιτητές, με εισαγωγή 2014-2015 και πριν.

Ο διδάσκων

Μαρκάκης Μιχαήλ

© Δικαιώματα HMTY 2020. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ