Προθεσμίες για την εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης THMTY 2019-2020

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιλέχθηκαν να κάνουν Πρακτική Άσκηση το Α.Ε. 2019-2020 και δεν θα πάνε τελικά, να στείλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία την Υπεύθυνη δήλωση Παραίτησης που υπάρχει στην παρακάτω διεύθυνση

http://www.ece.upatras.gr/index.php/el/undergraduate/practise-menu.html

προκειμένου να επιλεγούν οι επιλαχόντες το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15/5/2020.

Επίσης οι επιλεγέντες φοιτητές που επιθυμούν να συνεχίσουν τη διαδικασία θα πρέπει να υποβάλουν όλα τα έντυπα που απαιτούνται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης το αργότερο μέχρι τέλος Μαΐου  2020.

Οι νέες ημερομηνίες εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης για όσους δεν έχουν ξεκινήσει είναι ή 1/6 ή 1/7 ή τελική 1/8/2020.

Ο συντονιστής της Πρακτικής Άσκησης

Καθηγητής Λυμπερόπουλος Δημήτριος

© Δικαιώματα HMTY 2020. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ