Υποβολή δηλώσεων στον "ΕΥΔΟΞΟ" για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 45051/Ζ1/10.4.2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα "Δηλώσεις - διανομή διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων από τους δικαιούχους φοιτητές θα ξεκινήσει την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Κυριακή 26 Απριλίου 2020.

Εκ της Γραμματείας

© Δικαιώματα HMTY 2020. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ