Μάθημα: «Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις και Μιγαδικές Συναρτήσεις», Β Εξάμηνο

Οι φοιτητές θα πρέπει αρχικά να μελετήσουν το υπάρχον υλικό του μαθήματος στο eclass

ξεκινώντας από την Ενότητα 2 (Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις 2ης τάξης).

Παράλληλα, οι διδάσκοντες (Μ. Μαρκάκης, Μ. Τσιγγέλης) θα ανεβάζουν βοηθητικά-κατατοπιστικά

αρχεία, όπως και κατάλληλα επιλεγμένες σελίδες των βιβλίων του Ευδόξου που δεν έχουν δοθεί, ή

πιθανά και σύνδεσμους σε κατάλληλες ηλεκτρονικές πηγές.

Θα γίνουν επιλεγμένες τηλεσυναντήσεις, τύπου SfB, για να τεθούν απορίες εκ μέρους των φοιτητών

και σχόλια-παρατηρήσεις-κατευθύνσεις εκ μέρους των διδασκόντων, αφού προηγείται μελέτη του υλικού.

Η πρώτη θα είναι Τρίτη     31/3  11.00 πμ για τις Διαφορικές Εξισώσεις

                   και   Πέμπτη  2/4   10.00 πμ για τη Μιγαδική Ανάλυση.

Οι επόμενες θα ανακοινώνονται.

ΟΙ φοιτητές να είναι σίγουροι ότι αν στο τρέχον εξάμηνο υπάρξουν τουλάχιστον δύο μήνες κανονικής

διδασκαλίας, το μάθημα θα διεκπεραιωθεί επι της ουσίας κατά ένα μεγάλο βαθμό.

Μ. Μαρκάκης, Μ. Τσιγγέλης

© Δικαιώματα HMTY 2020. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ