Μάθημα "Εισαγωγή στην Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού"

Η εναρκτήρια διάλεξη για το μάθημα "Εισαγωγή στην Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού" θα πραγματοποιηθεί από τον Πρόεδρο του Τμήματος καθηγητή Σταύρο Κουμπιά, την Τρίτη 18/2/2020 και ώρα 13:00-14:30 στην αίθουσα ΗΛ7. Στη συνέχεια το μάθημα θα διδάσκεται σε δύο Ομάδες σε διαδοχικές διαλέξεις κάθε Δευτέρα και Τρίτη. 

Οι φοιτητές πρέπει να εγγραφούν στο eclass του μαθήματος. Στην εναρκτήρια διάλεξη θα δοθούν και πληροφορίες για τη δομή του μαθήματος καθώς και την χρήση της πλατφόρμας του eclass.

© Δικαιώματα HMTY 2020. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ