Υπεύθυνη Δήλωση Παραίτησης Ασκούμενου Π.Α. THMTY 2019-2020

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιλέχθηκαν να κάνουν Πρακτική Άσκηση το Α.Ε. 2019-2020 και δεν θα πάνε τελικά, να δώσουν στη Γραμματεία την Υπεύθυνη δήλωση Παραίτησης που υπάρχει στην παρακάτω διεύθυνση

http://www.ece.upatras.gr/index.php/el/undergraduate/practise-menu.html

προκειμένου να επιλεγούν οι επιλαχόντες.

Ο συντονιστής της Πρακτικής Άσκησης

Καθηγητής Λυμπερόπουλος Δημήτριος

© Δικαιώματα HMTY 2020. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ