Ανάλυση Δικτύων Ισχύος / Ανάλυση Κυκλωμάτων: Εγγραφή στο eClass για συμμετοχή στην εξέταση

Για την καλύτερη οργάνωση των εξετάσεων, όσοι επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα σε αυτή την εξεταστική, πρέπει να εγγραφούν στην κατάλληλη ομάδα του eClass (eClass/Ομάδες Χρηστών) μέχρι 20/01/2020.

© Δικαιώματα HMTY 2020. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ