Ταξιδιωτικές κάρτες πρωτοετών φοιτητών

Σας επισυνάπτουμε  ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά σε προσφερόμενες ταξιδιωτικές κάρτες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πρωτοετείς φοιτητές, προκειμένου να  ταξιδέψουν στην Ευρώπη  και παρακαλούμε για την ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών του Τμήματός σας.

Από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας

Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών

© Δικαιώματα HMTY 2020. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ