Εξέταση Διπλωματικής Εργασίας

Η δημόσια παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών,

κ. Κυριακούλη Νικόλαου-Ορέστη του Κωνσταντίνου  με Α.Μ : 1019708

με θέμα: «Μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη ενός συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης»

θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:30

 

Η παρακολούθηση της δημόσιας παρουσίασης μπορεί να γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

Όποιος ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει μπορεί με χρήση του ακόλουθου link: 

https://upatras-gr.zoom.us/j/92482544208?pwd=amF4N3UzcHBZaDVLS0NxSURpKy9rUT09

Meeting ID: 924 8254 4208 Passcode: 432874

Ο Επιβλέπων Καθηγητής

Νικόλαος Αβούρης, Καθηγητής

-- N Avouris/ http://hci.ece.upatras.gr/avouris

HCI Master: https://hcimaster.upatras.gr

© Δικαιώματα HMTY 2021. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ