Δημόσια Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Η δημόσια παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του υποψηφίου

ΑΡΝΤΕΝΙΣ ΦΕΙΖΑΙ

στα πλαίσια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Κατανεμημένη Πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια και οι Προηγμένες Δικτυακές Υποδομές για τη Διαχείριση και την Οικονομία της»

με θέμα:

«Σχεδίαση και ανάπτυξη έξυπνου συστήματος μέτρησης και διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας, βασισμένο στην αναπτυξιακή πλατφόρμα STM32 Nucleo για εφαρμογή σε Μικροδίκτυα»

θα γίνει στις

5 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 6:00 μμ

Στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών

Η τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Καθ. Γρηγόριος Καλύβας, Επιβλέπων

Καθ. Αντώνιος Αλεξανδρίδης, μέλος

Επ. Καθ. Μιχαήλ Μπίρμπας, Μέλος

© Δικαιώματα HMTY 2021. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ