Ανακοίνωση για τα αποτελέσματα της Πρακτικής Άσκησης του ΤΗΜΤΥ Α.Ε. 2019-2020

Σύμφωνα  με τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στην "Προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών 2019-2020" και τον κανονισμό της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών κατατάχθηκαν οι φοιτητές που είχαν κάνει αίτηση.

Τα αποτελέσματα βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο.

http://www.ece.upatras.gr/index.php/el/undergraduate/practise-menu

 Οι θέσεις Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 είναι 46.

Οι πρώτοι 46 επιλέγονται και εν συνεχεία ακολουθούν οι επιλαχόντες.

Δικαίωμα ένστασης σύμφωνα με την προκήρυξη εντός 5 ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

© Δικαιώματα HMTY 2022. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ