Λειτουργία ΚΥΠΕΣ Τμήματος ΗΜΤΥ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 4829/211-2020 "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19" και το άρθρο περί αναστολής λειτουργίας βιβλιοθηκών, αιθουσών κοινοχρήστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναγνωστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων ΑΕΙ, το ΚΥΠΕΣ του Τμήματος ΗΜΤΥ θα παραμείνει κλειστό από 3/11/2020 έως και 30/11/2020.

Εκ του ΚΥΠΕΣ