Ανακοίνωση για επικοινωνία με τη Γραμματεία του Τμήματος

Σας υπενθυμίζουμε ότι στα πλαίσια εκτάκτων προληπτικών μέτρων και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 113-12/3/2020 έγγραφο του Υφυπουργού για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης κ. Β. Διγαλάκη, στις οδηγίες εφαρμογής της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ, η επικοινωνία, η υποβολή και η διεκπεραίωση των αιτημάτων/υποθέσεων από αρμόδιες υπηρεσίες, τόσο των ενδιαφερομένων μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας όσο και του κοινού, συνεχίζει να πραγματοποιείται εξ’ αποστάσεως, τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικής αποστολής, προς αποφυγή συνάθροισης μεγάλου αριθμού ατόμων σε χώρους και γραφεία των διοικητικών οργανικών μονάδων.

Η δια ζώσης εξυπηρέτηση θα πραγματοποιείται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και μόνο κατόπιν ραντεβού.

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών βρίσκονται στην ιστοσελίδα

http://www.ece.upatras.gr/index.php/el/contact.html

Fax: 2610.99.73.52

Ταχυδρομική Διεύθυνση:     Πανεπιστήμιο Πατρών, 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Γραμματεία,

26504, Ρίο - Πάτρα

© Δικαιώματα HMTY 2020. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ