Ηλεκτρονική αποτίμηση Προγραμμάτων Σπουδών, Εαρινό εξάμηνο 2019-20

Σας αποστέλουμε έγγραφο του Προέδρου της ΜΟΔΙΠ, Αναπληρωτή Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων καθ. κ. Ν. Καραμάνου σχετικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής αποτίμησης των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών.

Θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση ανά Τμήμα, σχετικά με τα μαθήματα των Προγραμμάτων Σπουδών που θα αξιολογηθούν.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Από τη Γραμματεία της ΜΟΔΙΠ

© Δικαιώματα HMTY 2020. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ