ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Σας αποστέλλουμε την ως άνω σχετική απόφαση της Πρυτάνεως καθώς και την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα 

για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» για ενημέρωσή σας και δικές σας ενέργειες. 

Από τη Γραμματεία Πρύτανη