Ο Καθ. Δημήτριος Σερπάνος μέλος του Board of Governors της ΙΕΕΕ Computer Society

serpanos

Ο Καθ. Δημήτριος Σερπάνος, μέλος του Τμηματός μας, εξελέγη στις πρόσφατες εκλογές μέλος του Board of Governors της ΙΕΕΕ Computer Society.
© Δικαιώματα HMTY 2020. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ