Συμπλήρωση Στοιχείων Νεοεισαχθέντων Κυπρίων Φοιτητών στο Ψηφιακό Άλμα

Παρακαλούνται οι Κύπριοι φοιτητές οι οποίοι έχουν ήδη καταθέσει τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη φόρμα μέχρι την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021 και να την αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretary-students@ece.upatras.gr
© Δικαιώματα HMTY 2021. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ