Προκήρυξη υποτροφιών Ιδρύματος Μεντζελόπουλου για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών - προθεσμία 4/10/2021

Προκήρυξη υποτροφιών Ιδρύματος Μεντζελόπουλου για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών - προθεσμία 4/10/2021

Πληροφορίες στο https://www.upatras.gr/foitites/prizes-scholarships/mentzelopoulos-scholarships/

© Δικαιώματα HMTY 2021. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ