Πρόσκληση συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Huawei, Seeds for Future

Στο συνημμένο θα βρείτε πρόσκληση συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Huawei, Seeds for Future, καθώς και οδηγίες για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα.

Σημειώστε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η Τετάρτη 29/9 και δικαίωμα συμμετοχής έχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες.

Εκ μέρους της επιτροπής αξιολόγησης 

Σπύρος Δενάζης
Καθηγητής

© Δικαιώματα HMTY 2021. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ