Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών - Υποστήριξη Φοιτητών και Φοιτητριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και φοιτούν στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών μπορούν να υποστηριχθούν από την Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου μέσα από ένα σύνολο παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες υποστήριξης ενεργοποιούνται είτε μέσα από την άμεση επικοινωνία του φοιτητή ή της φοιτήτριας με την Κοινωνική Μέριμνα (βλ. τη Φόρμα Ωφελούμενου: https://socialwelfare.upatras.gr/beneficiary-form/) είτε μέσω της αρμόδιας Επιτροπής Κοινωνικής Μέριμνας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο

© Δικαιώματα HMTY 2021. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ